Validér overfører data fra næsten 1 million elmålere via Oracle Cloud

Thomas-Thiis-Valider-SYSCO

Validér indsamler og videresender data fra 820.000 elmålere på vegne af 23 virksomheder. CEO Thomas Thiis fra Validér udtrykker her, hvordan Oracle Cloud giver skalerbarhed, pålidelighed og forudsigelige omkostninger for den samfundskritiske service.
Skrevet af: Frank Vikingstad, VP International, SYSCO
 

Validér er ansvarlig for drift og overvågning af AMS-målere (automatiske strømmålere) for 23 netselskaber. Virksomheden blev etableret som en forlængelse af netselskabernes beslutning om fælles erhvervelse og drift af AMS i 2013. Virksomheden voksede hurtigt fra at skulle håndtere 200.000 målepunkter til de nuværende 820.000.

Målværdierne fra elmålerne indsamles og sendes til Elhub, den nationale datahub, der håndterer alle måldata og markedsprocesser på det norske energimarked. Derudover indsamler Validér alarmer, begivenheder og data relateret til spændingskvalitet og jordfejl. Virksomheden tilbyder endvidere værktøjer og tjenester, der bidrager til effektiv udnyttelse af data i realtid i netværksdrift. Ydermere tilbyder Validér kontinuerlig overvågning af brugerfladen og datatransport mellem aktørerne. Tjenesterne er forretnings- og samfundskritiske opgaver og kræver, at IT-systemerne fungerer 24/7 året rundt.

Validér har tidligere valgt nogle meget solide løsninger, software, middleware og hardware fra Oracle.

Nogle beskyldte os for at skyde gråspurve med kanoner, da vi gik efter Oracle-løsningen, men det var et gennemtænkt og rigtigt valg, for systemerne har netop tacklet vores stærke vækst.
Thomas Thiis, Direktør i Validér (billedet).

Flytter til Oracle Cloud

Den nødvendige infrastruktur blev købt i 2014 og yderligere i 2016 i forbindelse med AMS-udrulningen. I vinteren 2020 stod Validér over for valget mellem at udskifte og øge kapaciteten on-prem eller gå cloud-vejen.

– Med den hastige vækst og ambitionerne om yderligere vækst har vi brug for en platform, som kan vokse med os. Sammen med SYSCO blev der i efteråret 2019 gennemført en validering af mulighederne, der konkluderede, at den bedste løsning ville være at flytte til Oracle Cloud. Dette sikrer os adgang til den nyeste teknologi, den ønskede skalerbarhed samt fleksibilitet for fremtiden, fortæller Thiis.

Validér har gennem programmet SORIA (et samarbejde mellem en række netværksselskaber om fælles introduktion og drift af AMS) haft et kendskab til SYSCO siden 2013. SYSCO kender markedet, løsningen og flere af Validérs kunder godt. Siden Validér allerede benytter sig af Oracles basistjenester og har investeret meget i egen Oracle-ekspertise, var det naturligt at vælge en Oracle Cloud-platform.

Oracle Cloud tilbyder mange fordele

– Hvad er fordelene ved at flytte i skyen?

– Ud over skalerbarhed og øget fleksibilitet har vi fået reduceret vores omkostninger. Samtidig giver cloud-løsningen os mulighed for endnu bedre at kunne identificere, hvilke tjenester der genererer hvilke omkostninger. Dette gør det lettere at prioritere de nødvendige foranstaltninger samt prissætte de forskellige tjenester korrekt, svarer Thiis.

Indtil nu har indsamlingssystemet og den nødvendige infrastruktur kørt på egne servere (on-prem) hos en ekstern driftsleverandør. Thiis fortæller, at omkostningerne til licens- og vedligeholdelse næsten var de samme on-prem som i skyen, men med en on-prem-løsning kommer driftsomkostninger oveni. For Validér er overgangen til skyen ikke et ’lift and shift’-projekt, hvor infrastrukturen flyttes “urørt” til en cloud-platform, men et ’move and improve’-projekt. Cloud-løsningen har altså givet Validér en unik mulighed for at finjustere behovet for maskinkraft, hvilket resulterer i en bedre løsning end forventet.

Når man vælger on-prem, køber man maskiner i fem år ad gangen og er i realiteten låst fem år frem. Med Oracle Cloud kan vi tilpasse os undervejs.
Thomas Thiis, Direktør i Validér (billedet).

– Det er et relativt intenst projekt. Vi har ønsket at sidde i førersædet under hele projektet med tilhørende ejerskab af løsningen, men har hele tiden modtaget den nødvendige hjælp til projektstyring, rådgivning og ekspertise fra SYSCO. Vi har nu etableret en innovativ platform, som vi kan videreudvikle sammen med vores kunder og ejere, uden at vi skal tage højde for de store femårige fornyelser i maskinparken, siger Thiis.

For SYSCO har det været et spændende og lærerigt projekt at være en del af.

– Der sker hele tiden ændringer og forbedringer med cloud-platformen. Oracle såvel som alle andre store teknologileverandører fokuserer på “Cloud First”. Det betyder, at nye tjenester lanceres i cloud først og ikke nødvendigvis bliver tilgængelig on-prem. Med Validér-projektet ser vi, at Oracle Cloud også fungerer godt for samfundskritiske tjenester, som skal arbejde døgnet rundt, siger Frank Vikingstad – VP International, SYSCO

Læs hele artiklen “Næsten en million elektricitetsmålere går til skyen” >

KONTAKT OS